کود ها مواد معدنی مغذی برای گالدان ها

از آنجایی که محیط های گلدانی به ندرت مواد مغذی کافی را برای رشد طولانی مدت فراهم می کنند.

بیشتر گیاهان گلخانه ای نیاز به کوددهی دارند. سه عنصر درشت مغذی اصلی گیاهان کود نانو خضرا (آنهایی که در مقادیر نسبتاً زیاد مورد نیاز هستند) نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) هستند.

در بسته بندی کود، نسبت هر کدام با یک نسبت عددی به دست می‌آید، با ترتیب همیشه از N به P به K. به عنوان مثال، نسبت 10-5-5 به این معنی است که کود دو برابر وزن نیتروژن دارد.

10 درصد به صورت فسفر (5 درصد) و پتاسیم کود طبیعی (5 درصد).

نسبت خاص N-P-K به هدف کود بستگی دارد. کود سرشار از N برای تقویت کلروفیل و تحریک رشد برگ و در نتیجه کمک به فتوسنتز در نظر کود فسفر بالا مایع گرفته شده است.

در حالی که یک کود با فسفر بالا برای تقویت رشد ریشه و همچنین رشد گل، میوه و دانه طراحی شده است.

کود با پتاسیم بالا (همچنین به عنوان پتاس شناخته می شود) به معنای قوی تر کردن گیاه است زیرا پتاسیم در بسیاری از فرآیندهای ضروری گیاه نقش دارد. دریافت پتاسیم کافی.

گیاه را کمتر مستعد تنش های محیطی می کند که می تواند رشد آن را متوقف کند یا آسیب پذیری آن را در برابر بیماری افزایش دهد. به عنوان مثال، کود گل رز ممکن است 3-4-3 متعادل تر باشد.

در حالی که کود ارکیده 11-35-15 برای کمک به رشد ریشه در گیاهانی که معمولاً در گلدان های تراشه های پوست چوب قرار می گیرند در نظر گرفته شده است.

البته، فراتر از N، P و K، ریز مغذی‌های گیاهی نیز مهم هستند، اما در شماره بعدی به آن‌ها کود حیوانی خواهیم پرداخت.

  • منابع:
    1. FERTILIZING GREENHOUSE PLANTS
  • تبلیغات:
  1. مواردی در مورد انجیر خشک و نحوه خشک کردن آن
  2. مردی با پد سلولزی یک خانه جنگلی بسازد
  3. استفاده از کودهای معدنی در طبیعت
  4. کشف یک تن شمش طلا در 50 متری زیر زمین